Siirry suoraan sisältöön

ATEX ja prosessiohjaus sekoitinsäiliöissä

On tavallista, että sekoitinsäiliöiden toimituksissa sekoituksen toiminnan ohjauksen suunnittelu ja rakentaminen jäävät loppukäyttäjän toteutettavaksi. Kun ohjaus ei ole mukana sekoitussäiliön toimituslaajuudessa, sekoitussäiliön valmistajan ei ole mahdollista merkitä laitteistoa CE-merkillä, sillä kyseessä on konedirektiivin mukaisesti vasta osittain valmis kone. Toisin sanoen, laitteistolle voi laatia vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja koneen voi CE-merkata vasta sen jälkeen, kun laitekokonaisuus on konedirektiivin mukainen valmis kone, joka käsittää sekä säiliön ja sekoittimen että ohjauksen ja turvavarusteet sekä kaikki muut mahdolliset osakokonaisuudet.

Joskus on tarkoituksenmukaista korvata sähköiset ohjauksen komponentit ja toiminnot paineilmatoimisiksi, jotta saavutetaan riittävä suojaustaso räjähdysherkkien aineiden läsnä ollessa. Esimerkiksi monet lääkkeiden valmistuksessa käytettävät kemikaalit sekä räjähdeaineiden tuotannossa esiintyvät herkästi syttyvät aineet vaativat tarkkoja suunnitelmia laitteistoilta sekä komponenttien huolellista valintaa. ATEX-luokitelluissa tiloissa olevilta laitteilta edellytetään oikeanlaisia laiteluokkia ja kokonaisuutta on osattava arvioida kaikki turvallisuusnäkökohdat huomioiden, jotta varmistutaan ja taataan laitteiden turvallinen käyttö.

Tankki Oy:llä on täydet valmiudet suunnitella ja toimittaa myös laitteistojen ohjaukset sekoitussäiliöiden yhteydessä. Olemme toteuttaneet erilaisia ohjauksia myös vaativiin ATEX-ympäristöihin. Näitä räjähdysvaarallisten aineiden piirissä olevia Ex-laitteistoja sekä niiden suunnitelmia ja dokumentaatiota laadimme yhdessä eri tarkastuslaitosten ja asiantuntijatahojen kanssa. ATEX-laitteiston toimituksessa HAZOP-tarkastelut, syttymislähdeselvitykset ja lopullisen dokumentaation laadinta ovat keskeisimpiä toimintoja ja ne tehdään aina yhdessä eri asiantuntijoiden, Tankin ja asiakkaan kesken. Me suunnittelemme ja valmistamme laitteiston sekä tuotamme tarpeellisen dokumentaation, ja asiakkaan tehtäväksi jää ainoastaan kertoa, mitä toimintoja laitteiston käytössä on loppukäyttäjän osalta hyvä huomioida.

Mikko Soinila, myynti-insinööri