Hoppa till innehåll

Isvattensilo – grön energiackumulator

Med Tankkis isvattensilor kan man lagra kylenergi och framställa isvatten. Isvattensilor är resultatet av Tankkis långa utvecklingsarbete – de har planerats för att förbättra våra kunders produktionsprocesser, sänka energikostnader och därmed även stödja målen för hållbar utveckling.

Isvattensilor är särskilt lämpliga för att täcka kylbehov hos företag inom livsmedelsindustrin såsom bryggerier, mejerier och glasstillverkare då de garanterar synnerligen effektiv och hygienisk kylning.

tankki-jaavesi_vuorigrafiikka@2x

30 procent lägre energikostnader

tankki-30prosenttia@2x

Med isvattensilor kan man uppnå energibesparingar på upp till 30 procent. Detta sker med hjälp av att energi i form av is lagras när elpriset är som lägst eller förbrukningen är lägre i produktionen.

tankki-keskiarvoteho@2x

Isvattensilor medger att bruket av kylmaskiner kan dimensioneras efter medelvärdesförbrukningen och där sedan tillfälliga toppar klaras med den ackumulerade isen.

tankki-saastoa@2x

Isvattensilor medger även besparingar i effektavgifter, särskilt på anläggningar där förbrukningsprofilen varierar under dagen. Ackumulerad kyla ger även säkerhet med tanke på störningssituationer.

Snabb och effektiv kylning

fyrfaldig kyleffekt

tankki-jaahdytysteho@2x

I en isvattensilo kan endera ett direkt eller indirekt kylsystem användas. Kylan ackumuleras i ett upp till 40 mm tjockt islager på ytan av rören i silon och detta möjliggör en upptill fyrfaldig kyleffekt.

tankki-0asteistavetta@2x

När vattnet pumpas runt i silon smälter isen runt rören och vattnet kyls. Vid behov kan isvattensilon ge nästan nollgradigt vatten, vilket på grund av risken för frysning inte är möjligt med enbart traditionella värmeväxlare. Låg vattentemperatur garanterar snabb kylning vilket är särskilt viktigt inom exempelvis livsmedelsindustrin.

tankki-jaahdytysputkisto

En isvattensilo kan innehålla upptill åtta kilometer kylrör.

tankki-siilota_tilaustyona

Isvattensilorna tillverkas på beställning i enlighet med kundens kylbehov.

Silor för varje behov

den största har en kapacitet på 7 000 kWh

tankki-kapasiteetti@2x

Vi har 42 olika silor i vårt sortiment med en kapacitet från 1100 till 7 000 kWh. Våra största siloinstallationer hos våra kunder klarar av över 3MW kyleffekt och innehåller över åtta kilometer stålrör och det kan skapas 70 000 kg is runt dem. Tack vare fasövergången kan en stor mängd energi lagras i ett relativt litet utrymme.

tankki-kontti@2x

För livsmedelsföretag med mindre behov av kyla finns en miniversion. Den har en kyleffekt på högst 95 kW. Miniisvattensilon har installerats i en container vilket gör den enkel att flytta.

tankki-jaavesi_vuorigrafiikka@2x

Grönt tänkande och ansvar styr vår verksamhet

tankki-laadukkaat_materiaalit@2x

Tankkis silor tillverkas av material av hög kvalitet och som tål tidens tand – de äldsta isvattensilorna i bruk är från 1970-talet. Materialen som använts garanterar problemfritt bruk under hela livscykeln. Tack vare silornas långa drifttid har de även flyttats från små, nedlagda mejerier till större.

tankki-ruostumatonteras@2x

Alla delar i kontakt med vatten har tillverkats av helt återvinningsbart, rostfritt stål. Konstruktionen har få rörliga delar vilket medger långa serviceintervall. En silo är alltigenom isolerad och med yttre täckplåt som lämpar sig för mycket varierande väderförhållanden.

En del av produktions-anläggningens eget styrsystem

tankki-ohjausjarjestelma@2x

Silons funktioner styrs med Siemens S7-logik som kan integreras i produktionsanläggningens eget styrsystem. Det är därmed lätt att kontrollera alla silons funktioner i ett enda system. Sensorer i isvattensilon kontrollerar isens tjocklek i realtid och ett mätsystem reglerar istjockleken i enlighet med på förhand inställda gränsvärden.

tankki-seuranta@2x

Med styrsystemet kan man kontrollera isvattenflödet och på basis av det kan man beräkna uttagen kylenergi och kyleffekt samt optimera anläggningens verkningsgrad.

tankki-jaavesisiilon_seuranta

Kontrollerar isvattensilons funktioner i realtid.

tankki-jaavesisiilo_toimitus

Silorna levereras som färdiga helheter.

Enkel installation

tankki-toimitus@2x

Isvattensilor levereras som en färdig enhet vilket möjliggör enkel installation utan att det stör produktionsanläggningens verksamhet. Silor kan installeras utomhus vilket möjliggör lägre byggkostnader. De kräver mycket liten byggyta, endast ett enkelt betongfundament.

tankki-laajennettavuus@2x

Isackumuleringen kan lätt utvidgas med nya isvattensilor. De kan kopplas samman parallellt eller i serie med traditionella isvattenbassänger.

tankki-valio_riihimaki

Valios isvattensilor.

Valios nya mellanmålsfabrik i Riihimäki – effektiv produktion är en miljögärning

Det finns nu en isvattensilo levererad av Tankki i nästan alla Valios produktionsanläggningar. En ny mellanmålsfabrik blev klar 2017 i Riihimäki där energieffektivitet och miljöhänsyn hade en viktig roll från början av planeringen.

tankki-jaavesi_vuorigrafiikka@2x

Tankki – ett pålitligt finskt familjeföretag

tankki-suomalainen@2x

Tankki är ett finskt familjeföretag med decennier av erfarenhet kring tankar av hög kvalitet för behov inom livsmedelsindustrin, biomedicin och kemisk industri. Vi kontrollerar hela produktionskedjan själva, allt från planering och materialinköp till leveranser.

tankki-perheyritys@2x

Soliditet och kontinuitet är värden som ingår i vårt familjeföretag. Vi satsar på långvariga kundrelationer och vill delta långsiktigt i att se till funktionen och hållbarheten hos våra produkter.

tankki-antti_rantala

Blev du intresserad?

Vill du veta potentialen för besparingar i just ditt eget projekt? Skicka oss en profil över elförbrukningen i er produktion så kan vi jämföra energikostnaderna för en isvattensilo med de för en traditionell värmeväxlarlösning. Kontakta oss!

Antti Rantala, VD

tankki-phone@2x

040 561 3270

tankki-mail@2x

antti.rantala@tankki.fi

tankki-jaavesi_vuorigrafiikka@2x

Kontakta oss!

  Vi verkar globalt

  våra kunder är internationellt kända aktörer

  Vi har redan levererat närmare 170 isvattensilor till kunder världen över. Kunder är bland andra:

  Valio, Suomi
  Valio, Finland
  Nestlé, Espanja
  Nestlé, Spanien
  Dos Pinos, Costa Rica
  Dos Pinos, Costa Rica
  Morinaga, Japani
  Morinaga, Japan
  Dudhsagar, Intia
  Dudhsagar, Indien