Hoppa till innehåll

SUVERÄN KVALITET – FRÅN START TILL MÅL

Grunden i Tankki’s kvalitets arbete är hög kvalitativ design och tillverkning, genomarbetad slutfinish och regelbunden uppföljning av våra produkter. Vi förbättrar oss konstant inom vår egen expertis, tillverkning och ny teknologi.

När vi har skapat en effektiv tillverkning för att leverera en världsklass produkt säkerställer vi att den fortsätter att hålla hög kvalitet. Vi arbetar hårt med att förutse och möta våra kunders kommande behov. Vi tror att alla aspekter av vårt företag reflekteras på våra slutprodukter. Därför stannar aldrig undersöknings och utvecklings arbetet av.

Kvaliteten i vårt arbete har också belönats med ett antal certifikat. Vi har erhållit flera erkännanden från lyckade projekt inom flera olika branscher. Det kan se våra kvalitets certifikat nedan.