Hoppa till innehåll

Case Valio: Effektiv produktion är en miljögärning – ”Det föll sig na-turligt att välja Tankkis isvattensilo till den nya fabriken”

Samarbetet mellan Tankki och Valio fick sin början 1978 när Tankki levererade de första isvattensilorna till Jyväskylä. Numera finns en isvattensilo levererad av Tankki i nästan alla Valios produktionsanläggningar. En ny mellanmålsfabrik blev klar 2017 i Riihimäki, dit Tankki levererade en stor isvattensilo (155 m³ och 5 600 kWh) samt över 40 olika behållare (tankar).

Energieffektivitet och miljöhänsyn var hörnstenar i planeringen av fabriken.

Energieffektivitet och miljöhänsyn hade en viktig roll i planeringen av Valios nya mellanmålsfabrik. Moderna teknologiska lösningar för fabriken säkerställer att produktionen är effektiv och att det uppstår så lite svinn som möjligt. När man sparar vatten och energi, sparar man samtidigt även miljön – effektiv produktion är en miljögärning.

Jukka Partti, Valios tekniska direktör, berättar att isvattensilon alltsedan begynnelsen var med i planerna för fabriken: ”- Det föll sig naturligt att välja isvattensilon till den nya fabriken eftersom vi redan hade goda erfarenheter av Tankkis isvattensilor. Den fungerar som en ackumulator för produktionens kylbehov och med den kan vi buffra variationer av energiförbrukningen i produktionen. Metoden lämpar sig väl i det moderna temat om effektivitet visavi energikostnader”.

”- Vid valet av leverantör ska även anordningens livscykel samt kostnaderna under hela drifttiden beaktas. De äldsta isvattensilorna i drift hos Valio är från slutet av 1970-talet, vilket innebär att dessa anordningar har en mycket lång livscykel. Produkternas höga kvalitet och driftsäkerhet är också viktiga”, fortsätter Partti.

Ackumulerad kyla utjämnar energiförbrukningen och sparar kostnader

Produktionen på mellanmålsfabriken i Riihimäki är i stabil drift dygnet runt, med undantag för periodisk tvätt av utrustningen. Driftavbrotten på grund av tvätt ger dygnsvariationer i förbrukningen och de kan balanseras med en isvattensilo. ”- När energiförbrukningen och behovet av kapacitet kan jämnas ut över en längre tid kan man investera i mindre kylanordningar. Därtill möjliggör dygnsvariationen i elpriset att isvattensilon kan laddas då elpriset är lägst”, berättar Partti.

Glykol som köldmedium ger större miljösäkerhet

I isvattensilon som levererats till den nya fabriken har i synnerhet miljösäkerhet beaktats. För den som levererats till Riihimäki valde man ett indirekt kylsystem där kylmedlet är glykol i stället för traditionell ammoniak. ”-Tekniken är aningen mer komplicerad, men man uppnår nästan samma kyleffekt med den som med direkt kylning med ammoniak. Fabrikens totala säkerhet höjs samtidigt till en bättre nivå eftersom mängden ammoniak att lagra i området är mindre”, berättar Partti.

Enhetliga värden gör samarbetet mellan Valio och Tankki enkelt

Samarbetet mellan Valio och Tankki har pågått i decennier. ”-Tankki är ett familjeföretag som verkar på lång sikt och som alltid betjänar flexibelt i enlighet med kundens behov. Samarbetet har varit enkelt – vi är ömsesidigt ansvarsfulla aktörer och ser alltid till att vi har sådana anordningar på fabrikerna som i slutänden gör kunden nöjd. Detta har varit ett gemensamt intresse för båda företagen”, säger Partti.