Hoppa till innehåll

MINI-ISBANKSILO

Tankki  har utvecklat en kompakt isbanksilo för de mindre behoven. Principen är samma som för de större isackumulatorerna men med en liggande kylspiral. Kylcontainern är försedd med full automatik och klar att ansluta (plug-in) t ex till ett mindre mejeri, en butik för komfortkyla eller produktionsplats där behov av kyla finns.  

Silon är helt igenom – liksom sina större syskon – tillverkad av rostfritt stål och är tillsammans med styrkomponenter förpackad i en container. Detta gör silon lätt att flytta och placera även i trånga utrymmen. Mini-isbanksilon har en kylkapacitet på upp till 95 kW. Driften är helt automatiserad och försedd med Tankkis unika sensor för att mäta kylrörens ispåbyggnad.  

Mini-isbanksilon är ett effektivt kylmagasin som balanserar de skiftande energibehoven under produktionsprocessen. Silon medger också att laddning kan ske för att matcha det mest gynnsamma energipriset.

Vi har en kort, animerad  och informativ  beskrivning över hur vår isbanksilo fungerar och som vi gärna, genom  t ex ett Skypemöte, delar med er.

Vil du veta mer? Kontakta oss!

Antti Rantala, CEO
+358 40 561 3270
antti.rantala(at)tankki.fi