Siirry suoraan sisältöön

Vaarallisten aineiden säiliöt: huomioitavaa suunnittelussa

Kotimaan markkinoilla toimittaessa säiliöiden valmistajat ovat tehneet tarkastuslaitosten kanssa vakiintuneet käytännöt, joilla vaarallisen kemikaalin tai palavan nesteen säiliöt osoitetaan turvallisiksi. Valmistus ja tarkastus toteutetaan hakemalla eri standardeista soveltuvimmat osiot, koska suoraan alusta loppuun soveltuvaa yhtä standardia ei ole olemassa esimerkiksi puhtautta ja pestävyyttä haettassa. Kolmas osapuoli, kuten Dekra, tekee näiden suunnitelmien pohjalta suunnitelmatarkastuksen ja varmistaa säiliön rakenteen olevan turvallinen. Tarkastukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti, ja säiliön ollessa valmis, Dekran tarkastaja tekee rakennetarkastuksen. Tarkastustodistukseen tulee merkintä standardista poikkeava säiliö ja näin vaatimukset ovat Suomen kemikaaliturvallisuuslain ja asetukset täyttävä.

Yllä olevat asiat huomioiden suunnittelustandardin valinnasta on saatu varsin kimurantti tehtävä esimerkiksi insinööritoimiston tai asiakkaan suunnittelijalle, joka vaatii alan erikoisosaamista.

Yrityksemme on vuosien varrella saanut vahvan ammattitaidon tälläkin osa-alueella ja autamme mielellämme asiakkaitamme oikeiden määrittelyjen valinnassa. Teemme jatkuvaa yhteistyötä tarkastuslaitosten kanssa kyseisten asioiden selvittämisessä erilaisille asiakaskohtaisille rakenteille. Tällöin voimme taata asiakkaalle mutkattoman säiliöiden käyttöönoton sekä turvallisen käytön koko säiliön elinkaaren ajan.

Suunnittelussa huomiota vaatii asiakkaan valitsemaan sijoituspaikkaan kohdistuvat vaatimukset muiden viranomaisten puolelta. Vaarallisten aineiden säiliöt vaativat usein sijoitusluvan, mikä asiakkaan on huomioitava jo suunniteltaessa investointia. Sijoituslupa voi myös asettaa vaatimuksia varoetäisyyksiin tai vuotoaltaiden rakenteisiin.

Lähes aina vaarallisen sisällön omaavat säiliöt vaativat varoaltaan. Tämä voi olla säiliökohtainen tai useamman säiliön yhteinen tila. Jos samassa vuotoaltaassa on useampia säiliöitä, on huomioitava tilanne, jossa kaksi eri nestettä sekoittuisivat. Kahden säiliön samanaikainen vuotaminen on todella epätodennäköistä, mutta jos niiden sekoittumisen aikaansaama reaktio lisää tilanteen vaarallisuutta, se on estettävä. Saman varoaltaan säiliöiden sisällöt eivät myöskään saa olla syövyttäviä näiden säiliöiden rakennemateriaaleille.

Vuotoallas voi olla esimerkiksi pinnoitettu betoninen tila säiliön ympärillä, tai se voi olla sisäänrakennettu erillinen tila, johon sisältö voi vuotaa hallitusti. Tähän tilaan on asennettava nestetunnistin, jonka avulla havaitaan mahdollinen vuoto. Nestetunnistimena käytetään useimmiten ”kaninkorva” tyyppistä värähtelevää anturia, jossa neste muuttaa sauvojen värähtelytaajuutta.

Itse säiliön suunnittelussa tulee huomioida siihen vaikuttavat erilaiset kuormitukset, kuten tuuli- tai lumikuorma. Normaalisti säiliöt eivät kestä alipainetta, jollei niitä ole sitä vastaan suunniteltu. Eli sen esiintyminen on estettävä ja tarvittaessa käytettävä soveltuvaa varolaitetta kuten alipaineventtiiliä tai murtokalvoa. Yhteiden kuormituksia mietittäessä on selvitettävä voiko johonkin kohdistua väsyttävää kuormitusta esim värinän muodossa.

Palavan nesteen säiliöissä on suunniteltava rakenteen heikoin kohta aina kannen ja vaipan väliseen saumaan. Tällöin mahdollinen räjähdys ei aiheuta vaipan ja pohjan hitsaussauman repeämistä. Näin estetään nesteen leviäminen ympäristöön ja palon hallitsematonta laajenemista.

Vaarallisten aineiden säiliöissä nestepinnan valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ylitäytön estämiseksi. Usein tämä mittaus kahdennetaan varmuuden lisäämiseksi käyttämällä paineanturia säiliön alaosassa sekä yläraja anturia säiliön kannessa.

Yhteet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan säiliön kanteen niiden läpivientien ollessa mahdollisia vuotokohtia. Vain välttämättömät yhteet sijoitetaan säiliön vaipalle tai pohjaan. Säiliöön tulee asentaa myös miesluukku, jotta säiliön sisälle päästää suorittamaan määräaikaistarkastuksia ja tarvittaessa huoltotoimenpiteitä. Tämän halkaisijan tulee olla vähintään 600mm.

Jos säiliö hengittää ulkoilmaan on huomioitava, että yhde ei pääse jäätymään missään tilanteessa. Sisällön ollessa välittömästi myrkyllistä säiliön höngät on ohjattava suoraan ulkoilmaan. Tämän putken ollessa rakennuksen katolla on siinä oltava asianmukaiset merkinnät, jotta kukaan ei vahingossa altistu höyryille.

Säiliön valmistajan tehtävä on kiinnittää säiliöön kilpi, joka kertoo säiliön sallitut käyttöarvot ja valmistajan valmistenumeron. Asiakkaan on tämän lisäksi kiinnitettävä säiliöihin omat varoitusmerkintänsä.

Näissä säiliöissä, kuten myös painelaitteissa dokumentaatiolla on tärkeä merkitys. Sen sisältöä määrittelee suunnittelustandardit. Säiliökirjaan on merkittävä myös myöhemmin toteutettavat korjaukset tai muutostoimenpiteet. Asiakkaan on valvottava säiliöiden kuntoa järjestelmällisesti lainsäädännön määräysten mukaan. Eli säiliön valmistajan dokumentaatio on vain osa tarvittavasta dokumentaatiosta.