Siirry suoraan sisältöön

Valitse suunnittelustandardi ammattilaisen avulla – vältä kalliit ja vaikeasti korjattavat ongelmat

Painelaitteita tarkasti määrittelevä direktiivi on juuri uusiutunut. Uusi merkintä on 2014/68/EU, aiemmin PED 97/23/EC. Uusi direktiivi tuntee useita suunnittelustandardeja painelaitteille. Niistä Euroopassa yleisin standardi on EN 13445. Noudatettaessa tämän standardin määräyksiä voi olla varma tuotteen soveltuvuudesta kaikkiin Euroopan maihin.

Kemikaali-, tai palavannesteen säiliöt ovat vaikeampi tuote suunnittelustandardin valinnan näkökulmasta eikä EN 13445 sovellu suoraan. Näitä säiliöitä ohjaavat kansalliset lait ja määräykset. Kohdemaan käytännöt on tärkeä varmistaa ennakkoon, jotta vältetään myöhemmät ongelmat. Käytännöt vaihtelevat maittain ja oikean toimintatavan selvittäminen on työn takana.

Tällaisissa tilanteissa voi olla helpompi määritellä suunnittelupaineeksi aavistuksen suurempi arvo, vaikka sisältö olisikin vaarallista kemikaalia tai palavaa nestettä. Määritettäessä suunnittelupaine yli 0,5barg rajan voidaan Euroopan alueella käyttää EN 13445 standardia. Säiliön käyttöpaine voi silti olla paineeton. Suunnittelupaineen ollessa välillä 0,51-1 barg säiliö ei joudu määräaikaistarkastusten piiriin eikä sitä kirjata viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin.

Avoimissa säiliöissä, joiden paine on alle 0,5barg ja sisältö on vaaratonta, standardin valinta on myös vaikea. Niihin ei löydy suoraan sopivaa standardia. Usein tällaisiin avoimiin paineettomiin säiliöihin tarjotaan suunnittelustandardiksi EN 14015:ta. Sen soveltuvuus on kyseenalainen, koska se koskee paikan päällä kasattavia säiliötä. EN 14015 tuntee vain pohjan liitostapana tasapohjaisen molemminpuolisen pienaliitoksen. Se taas ei sovellu esimerkiksi elintarviketeollisuuteen laisinkaan, jossa haetaan säiliöiden hyvää peseytyvyyttä ja tyhjenevyyttä. Asiantunteva säiliövalmistaja käy asiakkaan kanssa projektin alussa läpi sopivat menetelmät ja tarkastustavat, joilla varmistutaan säiliön turvallisuudesta ja soveltuvuudesta käyttökohteeseen.

Suunnittelustandardin valinta onkin monimutkainen tehtävä insinööritoimiston tai asiakkaan suunnittelijalle. Valintaan vaikuttavat säiliön suunnittelupaine, säiliön sisältö ja käyttötarkoitus sekä kansalliset ohjeet ja määräykset. Oikean suunnittelustandardin valinta kannattaa aina tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa, joka tuntee säiliön käyttötarkoituksen, tietää asiakkaan tarpeet ja eri standardien soveltuvuuden.

Antti Rantala, toimitusjohtaja